*** ลูกค้าใหม่จะต้องโอนเงินค่ามัดจำการสั่งผลิตสินค้า 50% ของราคาในใบเสนอราคา เมื่อทำการโอนเงินเสร็จแล้วกรุณาแจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาทางโรงงาน เมื่อทางโรงงานได้รับแจ้งการโอนเงินแล้วจะทำการสั่งผลิตทันที

*** เงินส่วนที่เหลืออีก 50% จะเรียกเก็บ ณ วันส่งสินค้า

*** การให้เครดิตลูกค้าเก่า จะให้เครดิตตามดุลพินิจของทางโรงงาน